Onze Missie

In onze oorsprong zijn we allemaal een wezen van Licht, onderweg naar het Licht, door een web van misverstanden heen.”(Boeken van Emmanuel I en II door Pat Rodegast en Judith Stanton)

Het doel van Aqua Lemuria is om vanuit Liefde en Licht mensen te bereiken op hart- en zielsniveau op hun pad naar verlichting. Dit proberen we te bereiken door een stuk bewustwording aan te reiken via informatieve avonden, cursussen, workshops, e.d. Tevens door verscheidene vormen van therapie aan te bieden om blokkades inzichtelijk te maken en zo een verdere spirituele groei te bewerkstelligen.

We gaan uit van een holistische benadering bij onze sessies, waarbij we rekening houden met het fysieke, het emotionele, het mentale en het spirituele lichaam. Hierdoor werken de sessies door op al deze lichamen, waardoor fysieke klachten opgeheven kunnen worden, mentale blokkades en overtuigingen inzichtelijk worden en omgezet kunnen worden, emotionele onbalans hersteld kan worden en spirituele ontwikkeling aangewakkerd wordt. In onze sessies doen we een beroep op onze intuïtie, ons Hoger Zelf en Hart verbinding om het zelfhelend vermogen van de cliënt aan te wakkeren, om zich zo zelf bewust te worden van zijn eigen keuzes, die er zijn, in samenspraak met het eigen Hoger Zelf.

Wij werken hierbij met de kosmische energie, op verscheidene manieren: resonantiemiddelen zoals de Bachbloesem Remedies; Edelstenen elixers en oliën; Cosmic & Flower Remedies; Healing Arts Liquid Light Frequencies en de Lichtwesen Meester Essences. Ook maken we gebruik van; bio-resonantie tests met behulp van de biosensor; edelstenen en mineralen; klankschalen en andere muziekinstrumenten en gebruiken we het veld van co-creatie om de vrije wil van onze cliënten te ondersteunen.

Met de aangeboden therapieën werken we naar een betere gezondheids- en gemoedstoestand, waardoor er een mooie balans ontstaat bij de cliënt in deze onstuimige tijden.

John Drinckwaard
John Drinckwaard
Energetisch Coach
Marielle Vanbaelen
Marielle Vanbaelen
Energetisch Coach